Dariu| Digi-connect
Dariu| Digi-connect
Education/Training
652/41 Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM
11-50
Established 2017

Về công ty

The Dariu Foundation (Quỹ Dariu) là tổ chức phi chính phủ (Thụy Sỹ) được thành lập năm 2002 với sứ mệnh cải thiện cuộc sống của hộ gia đình có thu nhập thấp thông qua hỗ trợ phát triển giáo dục và sinh kế bền vững. Quỹ Dariu đang triển khai các dự án gồm: Phổ cập kỹ năng tin học và lập trình, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho thanh niên và tài trợ xây trường mẫu giáo.
Năm 2021, Quỹ Dariu là đối tác của dự án Digi-connect nhằm hỗ trợ đào tạo và kết nối việc làm trong lĩnh vực gia công quy trình doanh nghiệp (BPO).

Cơ hội việc làm (0)

DIGI-CONNECT
2nd Floor, ANNA Bldg., Quang Trung Sofware City, District 12, HCMC, Vietnam
Về chúng tôi